مدیریت بازرگانی

واحد بازرگانی  به عنوان مهمترین واحد یک سازمان تجاری نقش کلیدی  در اجرای سیاست ها و راه کارهای فروش  و از طرفی برنامه ریزی جهت گردش صحیح زنجیره تامین که بخشی  از آن تدارکات و خرید می باشد دارد . بنابراین استفاده از ابزاری کارآمد و مرتبط با سایر واحدها و تعامل با واحد انبار، حسابداری، برنامه ریزی تولید و خدمات پس از فروش تاثیر به سزایی در گردش یکپارچه  اطلاعات و دسترسی به موجودی کالا ، مانده حساب مشتریان ،  اطلاعات تامین کنندگان به تفکیک کالای های قابل تامین و اعتبار سنجی تامین کنندگان و اعتبار اعطایی به مشتریان ، الویت بندی تحویل کالا های درخواستی می تواند پیش نیاز هرگونه برنامه ریزی و اعمال سیاست گذاری  برای واحد بازرگانی و حتی کل سازمان باشد. بر این اساس در راهکار بازرگانی ویرا سیستم  تلاش گردیده تا ابزاری کارآمد در اختیار مدیران و کارشناسان برای استخراج  اطلاعات  و گزارشات مورد نیاز و اعمال سیاست های  از پیش تعیین شده  به درستی قرار گیرد .

 
نرم افزار فروش و مشتریان ویرا سیستم با توجه به  پوشش فرآیندهای فروش و سیاست های
فروش با ساماندهی و مکانیزه کردن کلیه امور مربوطه و ایجاد یکپارچگی با دیگر  ماژول های
های ویرا سیستم ،پیچیدگی های فروش را با قابلیت های بی نظیر  مدیریت نموده و شرایطی 
را برای  دپارتمان فروش شما فراهم می نماید تا نسبت به رقبا چابک تر عمل نمایید.
پوشش فرآیندهای متنوع  فروش و متناسب سازی آن در نرم افزار با اعمال  قیمت و  تخفیفات
مربوطه ، مدیریت سفارش گیری و سفارش دهی و پیگیری آخرین وضعیت سفارش متناسب با
تعاریف انجام شده در نرم افزار ، یکپارچگی با سیستم انبار ، دریافت و پرداخت و سایرماژول ها 
امکان طراحی جشنواره و  تخفیف های ریالی و کالاهای جایزه و  امکان تعریف قیمت برای هر 
یک از موارد فوق  ، مدیریت فروش به تفکیک شعب و دفتر مرکزی  و امکان گزارشات تجمیعی 
و تفکیکی از عملکرد فروش ، امکان مشاهده گردش کاری با یک مشتری و استخراج کلیه کالاها
ی فاکتور شده و  وجوه دریافتی و مانده گیری به ریز و سرجمع ، گزارشات مدیریتی  فروش  از
جمله مرور فروش و گزارشات فصلی موضوع ماده 169 مکرر و ده ها گزارش کاربردی ابزاری ...
 

 

 

 

 

 

ایکن  فروش مشتریان شهرک صنعتی

 
نرم افزار تدارکات و خرید ویرا سیستم با پوشش کلیه فرآیند های تدارکات و تامین کالا و خدمات
در شرکت های متوسط وبزرگ و ارتباط با ماژول‌ دریافت و پرداخت، انبار ،بازرسی و کنترل کیفیت
،ایجاد یکپارچگی و انسجام اطلاعات در فرآیندهای تامین کالا و خدمات، به مدیران سازمان کمک
می کندضمن پاسخ‌گویی به‌ موقع به درخواست‌های خرید ، سیاست‌های مورد نظر شرکت خود را
در امور خرید اعمال نمایید.جمع آوری و نگهداری اطلاعات تامین کنندگان کالا و خدمات بر اساس
نوع فعالیت و قابلیت پوشش هر تامین کننده ، ثبت و نگهداری درخواست های خرید به  تفکیک
واحدها های داخلی سازمان ،ثبت پیش فاکتورهای دریافتی از تامین کنندگان و استعلام قیمت ها
،جمع آوری و مقایسه قیمت کالا ها و صدور دستور خرید روی خرید های تایید شده ، امکاناتی را 

فراهم می نماید تا واحد تدارکات داخلی بتواند به موقع و قبل از اتمام منابع داخلی سازمان پاسخ

 

 

ایکن تدارکات و خرید

 
نرم افزار خدمات پس از فروش ویرا سیستم ، یکی از ماژول های  سیستم‌ یکپارچه می باشد
که شرکت های تولید کننده و یا توزیع‌ کننده از این سیستم جهت بالا بردن کیفیت ،دقت و
سرعت ارائه  خدمات پس از فروش  و همچنین  افزایش میزان رضایتمندی مشتریان خود
استفاده می نمایند.شرکت ویرا سیستم با توجه به نوع صنعت و فرآیند های موجود در هر
صنعت بطور اختصاصی اقدام به استقرار و سفارشی سازی نرم افزار خدمات پس از فروش و
متناسب سازی چرخه های عملیات نموده است .

 

 

ایکن خدمات پس از فروش