ویرا سیستم / آشنایی بیشتر با حسابداری مالی
معرفی حساب ها
طبقه بندی حساب ها در 4 سطح جهت پاسخگویی به نیاز متنوع  تمامی سازمان ها و شرکت ها 
طبقه بندی تفصیلی های شناور شامل: اشخاص حقیقی و حقوقی ، حساب های بانکی ، مراکز هزینه ، مراکز پروژه ، مراکز خدمات، تسهیلات دریافتی، ضمانتنامه بانکی، اعتبارات اسنادی، اموال، ریز کالا و غیره جهت پوشش انواع حسابداری بازرگانی، حسابداری پیمانکاری و پروژه ای، حسابداری صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی 
تعریف حسابهای تفصیلی شناور در 4 سطح مستقل و مرتبط با هم و ارتباط گروه تفصیلی ها با معین های دلخواه 
تعیین مشخصات و وی‍ژگی های هر یک از حساب های معین بر اساس ارزی ، تعدادی ، شماره و تاریخ پیگیری
تعریف عنوان و طول کدینگ حساب ها و تفصیلی های شناور جهت طراحی کدینگ متناسب با نیاز شرکت
تعیین سطوح دسترسی برای هریک از حساب ها جهت رویت توسط سایر سیستم ها
ایجاد کدینگ حساب و تفصیلی های شناور توسط سیستم یا کاربر (اتوماتیک و نیمه اتوماتیک) بطور دلخواه  
 
مدیریت اسناد حسابداری
وجود امکانات متعدد در سند حسابداری جهت کاربری آسان و دسترسی به تمامی امکانات سیستم حسابداری
امکان استفاده کامل از صفحه کلید در محیط سند حسابداری جهت درج اطلاعات سند و تسریع در عملیات
ذخیره اسناد حسابداری درچهار وضعیت : یادداشت،ثبت اولیه ، ثبت نهایی و ثبت قطعی جهت بررسی و کنترل لازم
صدور سند حسابداری در یک تاریخ خاص بطور همزمان توسط کاربران متعدد و مرتب سازی اسناد بطور هوشمند
جستجوی تمامی اطلاعات مندرج در اسناد حسابداری و ارائه گزارشی کامل جهت دسترسی به سند مورد نظر
شناسایی اسناد ارسال شده خودکار از سایر سیستم ها به سند حسابدای و اعمال کنترل های داخلی
ارسال سند حسابداری مورد نظر به سند های نمونه و فراخوانی تمام یا آرتیکل های انتخاب شده از سند نمونه و بازیابی در سایر اسناد حسابداری 
نگهداری اسناد حسابداری حذف شده در سطل اشغال و نمایش کاربر حذف کننده و امکان بازیابی مجدد و یا حذف از سطل اشغال 
مشاهده تاریخچه عملیات انجام شده روی اسناد به تفکیک کاربر ، تاریخ ، ساعت و تغییرات اعمال شده
 
عملیات طی سال  و امکانات ویژه
تبدیل کد و نام حساب ها در تمام سطوح در صورت وجود گردش و استفاده در اسناد حسابداری
تغییر وضعیت اسناد از ثبت اولیه به ثبت نهایی و قطعی و برگشت عملیات در صورت دسترسی مجاز 
حذف گروهی اسناد حسابداری مجاز با امکان انتخاب  شماره و تاریخ سند حسابداری مورد نظر 
ادغام دو یا چند سند با هم و ایجاد سند جدید ادغام شده به جای اسناد انتخاب شده قبلی
مرتب سازی اسناد حسابدای بر اساس تاریخ و همچنین جابجایی اسناد هم تاریخ در یک روز
 
عملیات پایان  سال مالی
تعریف فعالیت های سودو زیانی  جهت شناسایی عملکرد هر فعالیت و بستن حساب های موقت به تفکیک فعالیت
صدور سند اختتامیه  توسط سیستم همزمان با  اعمال کنترل مانده با ماهیت حساب ها در سطح حساب ها و  چهار تفضیلی شناوربا روش گردشی و خالص
 صدور سند افتتاحیه  توسط سیستم و قابلیت انتخاب شماره سند و تاریخ سند در سال مالی بعد
تولید خلاصه سند بطور هفتگی، ماهانه و ... توسط کاربر بطور تجمیعی و اخذ گزارشات و چاپ سند های تجمیعی
 جهت دوره های زمانی مورد نظر جهت سهولت تحریر دفاتر قانونی 
 
گزارشات استاندارد و مدیریتی حسابداری
گزارش از کدینگ حساب های تعریف شده در کلیه سطوح به همراه  درختواره  کامل
گزارش از کدینگ تفصیلی های شناور در تمام سطوح به تفکیک گروه و ریز تفصیلی
گزارش مجموعه حساب ها جهت مشاهده کدینک معین و ارتباط آن با سطوح مختلف تفصیلی ها
گزارش ریز اسناد حسابداری جهت مرور خلاصه اطلاعات درج شده در ردیف اسناد حسابداری شامل : سال مالی، مبلغ ریالی، تعداد ردیف ، وضعیت سند ، صادر کننده ، نام زیر سیستم و سایر ... 
گزارش وضعیت اسناد حسابداری شامل اسناد تنظیم شده به تفکیک ثبت اولیه ، نهایی و قطعی و صادرکننده 
گزارش دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و دفتر کل به ریز اسناد ، خلاصه روزانه و خلاصه ماهانه 
گزارش دفتر حساب با انتخاب محدوده گزارش توسط کاربر جهت اخذ گزارشات دفتر یک سال مالی یا چندین سال با هم و همچنین به تفکیک ماه  با در نظر گرفتن تمام سطوح تفصیلی یا یک سطح تفصیلی
گزارش تراز آزمایشی بصورت چهار ، شش و هشت ستونی با قابلیت تعدادی، ارزی ، مقداری و لاتین
گزارش کنترل مانده با ماهیت حساب بصورت لحظه ای جهت اصلاح حساب ها طی دوره مالی و  ........
گزارش تراز مستقل از تفصیلی ها در تمام سطوح با قابلیت تعدادی، ارزی و لاتین
 گزارش های ساده و تحلیلی از دفاتر به تفکیک فعالیت شعب ، ریالی ، ارزی ، مقداری و لاتین 
گزارش کاملی از جستجوی اطلاعات ذخیره شده در اسناد حسابداری و دسترسی سریع به سند مورد نظر
گزارش چاپ اسناد شامل : فهرست کاملی از اسناد حسابداری و امکان چاپ اسناد مورد نظر با فرمت دلخواه  
گزارش آنالیز در سطح معین با تفصیلی های مرتبط جهت مغایرت گیری با امکان آنالیز اقلام انطباق یافته و باز بطور دستی و اتوماتیک
گزارش مرورحساب ها درتمام سطوح و مشاهده گردش حساب ها ، اسناد حسابداری مرتبط و اعمال اصلاحات 
گزارشات ماتریسی(سهم بری) جهت کنترل مانده تفصیلی هر حساب و مانده حساب هر تفصیلی
ارسال خروجی کلیه گزارشات با فرمت Excel ، HTML ، PDF ،  XML و WORD جهت تجزیه و تحلیل مورد نظر کاربر