ویرا سیستم / خدمات ما / خدمات فنی / خدمات پشتیبانی

خدمات ویرا سیسنم

توضیحات خدمات پشتیبانی

خدمات پشتیبانی جهت حفظ و نگهداری از راهکار های ارائه شده و استفاده بهینه از محصولات با به روز رسانی ورژن ها و ربع ابهامات کاربران  از طریق تماس تلفنی و مراجعه حضوری