ویرا سیستم / آشنایی بیشتر با سامانه مودیان ویرا
 نرم افزار سامانه مودیان ویرا سیستم  

با توجه به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال به موقع صورت حساب الکترونیکی به سامانه مودیان، طی چند ماهه اخیر به یکی از موضوعات با اهمیت در میان حسابداران و صاحبین کسب و کارها تبدیل شده است. ویرا سیستم زیرساخت نرم افزاری لازم برای اتصال به سامانه مودیان را برای پیشبرد راحت‌تر و سریع‌تر این فرایند فراهم کرده است. هم اکنون ، شما می توانید از طریق نرم افزارهای ویراسیستم به راحتی و در کوتاه‌ترین زمان صورت حساب خود را ارسال کنید

ارسال صورت‌حساب هم به شکل مستقیم و هم از طریق شرکت های معتمد، از طریق ماژول سامانه مودیان مالیاتی ویرا وجود دارد. در این ماژول نه تنها اطلاعات تمامی صورت‌حساب‌های ارسال شده ثبت و نگهداری می‌شود، بلکه کنترل‌‍‌های لازم در جهت ارسال تغییرات یا جلوگیری از ارسال مجدد نیز انجام می‌شود. ماژول سامانه مودیان ویرا سیستم، صورتحساب‌های صادر شده در ماژول‌های فروش و مشتریان را درقالب مورد نظر سازمان امور مالیاتی، به سامانه مودیان مالیاتی ارسال می‌کند.

ویژگی‌های سیستم سامانه مودیان

 1.  ارسال مستقیم یا از طریق شرکت‌های معتمد
 2.  ارسال صورت حساب فروش اصلی، اصلاحی و ابطالی
 3.  ارسال صورت حساب اصلی و اصلاحی برگشت از فروش
 4.  ارسال انواع صورت حساب فروش با الگوی قبوض خدماتی
 5.  ارسال صورت حساب اصلی، اصلاحی و ابطالی با نوع فروش خدماتی
 6.  ارسال صورت حساب اصلی، اصلاحی و ابطالی صورت وضعیت طبق الگوی پیمانکاری سامانه مودیان
 7.  مشاهده آخرین وضعیت صورت‌ حساب‌های ارسال‌شده به سامانه در نرم‌افزار و استعلام‌گیری خودکار
 8.  وجود واحد سنجش، ، کالا یا خدمت طبق جداول سامانه مودیان در نرم افزار
 9.  تغییر تاریخ شروع ارسال صورت حساب سامانه مودیان
 10.  اضافه شدن شناسه کالا و شناسه منحصر به فرد مالیاتی به پرینت فاکتور فروش و فاکتور برگشت از فروش
 11.  خروجی اکسل در فرم جمع آوری صورت‌حساب  سامانه مودیان
 12.  ارسال فیلد «مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت» به سامانه مودیان
 13.  ارسال کد شعبه طرف حساب در همه الگوها به سامانه مودیان
پوستر سامانه مودیان ویرا
اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان کدامند؟

کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مشمول می باشند.

انواع صورتحساب الکترونیکی چیست ؟

حسب دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، سه نوع صورتحساب پیش بینی شده است که عبارتند از:

1- صورتسحاب الکترونیکی نوع اول: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی با اطلاعات هویتی فروشنده و خریدار، کالا/خدمت فروش رفته و روش پرداخت آن

2-صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی با اطلاعات هویتی فروشنده، کالا/خدمت فروش رفته، نحوه تسویه وجه صورتحساب و به صورت اختیاری اطلاعات هویتی خریدار

3-صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده پذیرفته شده است.

خطای 0301 (مقدار فیلد شماره مالیاتی صورتحساب با اطالعات سامانه منطبق نیست) 

 ۱- شماره مالیاتی تکراری است

۲- شناسه یکتای حافظه مالیاتی درج شده در شماره مالیاتی با شناسه یکتای حافظه مالیاتی مودی در کارپوشه مطابقت ندارد

 

۳- مولفه تاریخ در شماره مالیاتی (۵ کارکتر) با مقدار وارد شده در فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب یکسان نیست

۴- رقم کنترلی (Verhoeff) شماره مالیاتی اشتباه محاسبه شده است

 

 
خطای 0202 (مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست)

۱- تاریخ و زمان صدور صورتحساب از تاریخ و زمان حال حاضر بزرگتر باشد (بیش از ۳۰,۰۰۰ میلی ثانیه)

۲- تاریخ و زمان دریافت صورتحساب در بازه مجاز ارسال صورتحساب مطابق با دستورالعمل صدور صورتحساب نیست

۳- در صورتی که موضوع صورتحساب ارسالی به سامانه مودیان (اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش) باشد، تاریخ و زمان صورتحساب نباید از تاریخ و زمان صورتحساب مرجع کوچکتر باشد .

خطای 0344 (مقدار فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده J با اطلاعات سامانه منطبق نیست)

۱- الگوی غیرصادراتی: نرخ مالیات بر ارزش افزوده وارد شده با نرخ مالیات بر ارزش افزوده شناسه کالا مندرج در سامانه شناسه کالا و خدمت https://stuffid.tax.gov.ir\ متناظر نیست

۲- الگوی صادراتی: مقدار فیلد مالیات بر ارزش افزوده می‌بایست مخالف صفر باشد

خطای 0245 (مقدار فیلد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (Ks) از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست) 

۱- الگوی صادراتی: ۱۰۰/(نرخ مالیات بر ارزش افزوده * ارزش ریالی کالا) = فیلد “مبلغ مالیات بر ارزش افزوده” (vam) نباشد

۲- الگوهای دیگر: ۱۰۰/(نرخ مالیات بر ارزش افزوده * مبلغ بعد از تخفیف) = فیلد “مالیات بر ارزش افزوده” (vam) نباشد

۳- الگوی طلا، جواهر و پلاتین:

(۰.۰۹ * مجموع اجرت، حق العمل و سود فروشنده) = فیلد “مبلغ مالیات بر ارزش افزوده” (vam) نباشد

۴- الگو طلا، جواهر و پلاتین – در صورت وجود کالاهای مشمول مالیات مثل شمش

(۰.۰۹ * مجموع اجرت، حق العمل و سود فروشنده) + (۱۰۰/(نرخ مالیات بر ارزش افزوده * مبلغ قبل از تخفیف)) = فیلد “مبلغ مالیات بر ارزش افزوده” (vam) نباشد

خطای 0333 (مقدار فیلد شناسه کالا/خدمت با اطلاعات سامانه منطبق نیست)

مقدار وارد شده (شناسه کالا و خدمت)، در پایگاه اطلاعات شناسه‌ کالاها وجود نداشته باشد

خطای ۰۴۱۱۱ (قرارداد شناسه یکتا و شرکت معتمد یافت نشد)

خطای وب سرویس جمع آوری هنگام استعلام وضعیت صورتحساب:

۱- شناسه یکتای مربوطه غیر فعال باشد

۲- قرارداد بین شناسه یکتا با شرکت معتمد یافت نشود

خطای 011304 (در مقدار وارد شده در فیلد کد شعبه فروشنده الگو (regex) رعایت نشده است)

الگو (regex) مربوط به این الگو رعایت نشده باشد:

۱- فیلد شامل کارکترهای عددی ۰ تا ۹ نباشد

۲- فیلد شامل کارکترهای بیشتر / کمتر از ۴ رقم باشد

خطای 0012 (مقدار فیلد شماره اقتصادی خریدار (J) “tinb” خالی است)

راهکار مربوط به رفع این خطا را در تصویر زیر مشاهده نمایید

نکته: اگر خریدار حقیقی باشد و فیلد tinb تکمیل نگردد، در صورتی که فیلدهای کد ملی (bid) یا کد پستی (bpc) وارد نشود، این خطا رخ می‌دهد

خطای 011204 (در مقدار وارد شده در فیلد شماره اقتصادی خریدار الگو(regex) رعایت نشده است)

الگو (regex) مربوط به این الگو رعایت نشده باشد:

۱- فیلد شامل کارکترهای عددی ۰ تا ۹ نباشد

۲- خریدار حقیقی – اتباع غیر ایرانی

فیلد شامل کارکترهای بیشتر / کمتر از ۱۴ رقم باشد

۳- خریدار حقوقی – مشارکت مدنی

فیلد شامل کارکترهای بیشتر / کمتر از ۱۱ رقم باشد

خطای ۰۱۱۱۰۴ (در مقدار وارد شده در فیلد شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار الگو (regex) رعایت نشده است)

الگو (regex) مربوط به این الگو رعایت نشده باشد:

۱- فیلد شامل کارکترهای عددی ۰ تا ۹ نباشد

۲- خریدار حقیقی

فیلد شامل کارکترهای بیشتر / کمتر از ۱۰ رقم باشد

۳- خریدار حقوقی – مشارکت مدنی

فیلد شامل کارکترهای بیشتر / کمتر از ۱۱ رقم باشد

۴- خریدار اتباع غیرایرانی

فیلد شامل کارکترهای بیشتر / کمتر از ۱۲ رقم باشد

سامانه مودیان مالیاتی چیست؟

براساس متن بند ج ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان:

«کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیر صنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل‌های 4 و 5 باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/03/12 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مودی استفاده می‌شود، مراد اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصریح شده باشد»

بنابراین کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی و اشخاص حقوقی ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی هستند؛ برای مثال:

 • شرکت‌های تجاری، شرکت‌های سهامی خاص و سهامی عام، شرکت‌های مسئولیت محدود و سایر شرکت‌های حقوقی
 • موسسات خیریه، بنیادها و سایر موسسات غیرانتفاعی
 • اشخاص حقیقی که به عنوان مجری فعالیت‌های تجاری عمل می‌کنند؛ از جمله اشخاصی که مشاغل خود را به عنوان مشاغل خودکار، فروشگاه آنلاین، مشاغل خانگی و غیره اداره می‌کنند.
 • افراد حقیقی و حقوقی که درآمدی دریافت می‌کنند که باید مالیات پرداخت شود؛ از جمله درآمدهایی که از اجاره واحدهای مسکونی، درآمدهای حقوق و دستمزد، درآمدهایی که از فروش کالاها و خدمات کسب می‌کنند و غیره.
 • فعالان اقتصادی که در مناطق ویژه اقتصادی مستقر هستند و حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغ پیشنهادی هیات وزیران بیشتر باشد.

لطفا توجه داشته باشید که لیست بالا تنها یک فهرست کلی است و ممکن است در مواردی خاص، افراد دیگری نیز موظف به ثبت‌نام در سامانه مودیان مالی باشند.

چه کسانی نباید در سامانه مودیان مالیاتی ثبت نام کنند؟

به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیئت وزیران و تبصره ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی حقوقی ، مودیانی که کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده ارائه می‌کنند و همچنین مودیانی که به علت ماهیت کسب‌وکار آن‌ها، امکان عضویت در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، از ثبت‌ نام در سامانه مودیان مالیاتی معاف هستند؛ از جمله:

 • اشخاص حقیقی موضوع ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم مانند فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی، زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات.

اشخاص حقیقی موضوع ماده (142) قانون مالیات‌های مستقیم مانند کارگاه‌های فرش دستباف، صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه.

جریمه عضو نشدن در سامانه مودیان                                                                                                       

مشمولین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، اگر نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام نکنند، جریمه عدم ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی ، مشمول جریمه‌ای به میزان 10 درصد فروش انجام شده از این طریق و یا 20 میلیون ریال (هر کدام که بیشتر باشد) می‌شوند. همچنین از کلیه معافیت‌ها، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم محروم خواهند شد.

 

 

جریمه صادر نکردن صورتحساب الکترونیکی

طبق ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، در صورتی که مودی در سامانه مودیان ثبت نام کند، اما نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننماید، مشمول جریمه‌ای به میزان 10 درصد فروش انجام شده از این طریق و یا 20 میلیون ریال (هر کدام که بیشتر باشد) می‌شود.

 

مشوق های مالیاتی

 • در 5 سال اول پس از استقرار سامانه مودیان به منظور تشویق صاحبان مشاغل، معادل بیست درصد (20%) مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مودی در هر دوره به سازمان پرداخت می‌کند یا یک درصد (1%) فروش وی (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا شصت میلیون (60،000،000) ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مودی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی (و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد، دوره‌های بعد از آن) کسر می‌شود.
 • پاداش مودیان موضوع این ماده که طبق قانون، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر می‌شود. پاداشی که به این مودیان تعلق می‌گیرد، از پنجاه درصد (50%) مالیات عملکرد ابرازی آنها بیشتر نخواهد بود.
 • سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند، از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.
 • آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده می‌کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند.

مزایای سامانه مودیان مالیاتی

سامانه مودیان مالیاتی در کشورهای مختلف به عنوان یکی از مهم‌ترین و جدیدترین فناوری‌های ارتباطی بین دولت و شهروندان به کار می‌رود. این سامانه ‌دارای مزایای زیادی است که در زیر توضیح داده‌ شده‌اند:

 1. افزایش شفافیت: در این سامانه، مشخصات شهروندان به همراه اطلاعات مالی آن‌ها برای دولت قابل دسترسی هستند که این باعث شفافیت بیشتر در امور مالی و مالیاتی می‌شود.
 2. کاهش هزینه‌ها: با استفاده از سامانه مودیان مالیاتی، هزینه‌های مربوط به ارسال مکاتبات، حضور در دفاتر مالیاتی و غیره به شدت کاهش می‌یابد.
 3. افزایش سرعت و دقت: با استفاده از سامانه مودیان مالیاتی، ارسال اطلاعات مالی و مالیاتی به دولت به شکل آنلاین انجام می‌شود. این باعث سرعت و دقت بیشتر در ارائه اطلاعات مالی و مالیاتی می‌شود.
 4. جلوگیری از تقلب:  با استفاده از سامانه مودیان مالیاتی، اطلاعات مالی و مالیاتی شهروندان به شکل آنلاین به دولت ارسال می‌شود. این باعث جلوگیری از تقلب در ارائه اطلاعات مالی و مالیاتی می‌شود.
 5. سهولت در پرداخت مالیات:  با استفاده از سامانه مودیان مالیاتی، پرداخت مالیات بسیار ساده‌تر و سریع‌تر می‌شود. این سامانه به کاربران امکان می‌دهد تا در هر زمانی که بخواهند، مالیات خود را پرداخت کنند.

در زیر چند مورد از تغییرات مهم ناشی از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ذکر شده است:

 • ممنوعیت مراجعه به محل فعالیت مودیان
 • عدم نیاز به ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
 • عدم نیاز به ارسال گزارش معاملات فصلی
 • قبول کردن اظهارنامه مالیاتی بدون بررسی
 • عدم نیاز به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسابداری
 • ایجاد محدودیت برای صدور صورتحساب الکترونیکی

آیا خریدار نیز باید فاکتور خرید خود را در سامانه مودیان ثبت کند؟

خیر. این سوال متداولی است که برای بسیاری از مودیان پیش می‌آید. تنها فروشندگان ملزم به ثبت فاکتورهای خود در سامانه مودیان هستند و خریداران تنها وظیفه دارند که فاکتورها را طی بازه زمانی 30 روزه تایید یا رد کنند.

نحوه ثبت نام در سامانه مودیان

برای ثبت نام در سامانه مودیان ، لازم است که مودیان مراحل زیر را طی کنند:

 1. ثبت‌نام در نظام مالیاتی و تشکیل پرونده
 2. دریافت گواهی امضای الکترونیک
 3. دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی
 4. دریافت شناسه کالاها و خدمات                             

 5. نحوه ارسال صور‌ت‌حساب از طریق نرم‌افزارهای ویرا سیستم

  اجرای قانون مالیاتی پایانه‌های فروشگاهی در سامانه مودیان، شما را از پیچیدگی های سابق در ثبت و ارسال فاکتورها به سامانه مودیان راحت خواهد کرد. همچنین استفاده و برخوداری از یک نرم افزار حسابداری مناسب که قابلیت اتصال به سامانه مودیان را دارد می‌تواند به شما بابت ثبت فاکتورها و اسناد مالی در این سامانه به درستی کمک و کار شما را آسان و راحت کند.

  نرم افزارهای ویرا سیستم با قابلیت  اتصال به سامانه مودیان امکان ارسال صورتحساب های الکترونیکی را برای تمام کاربران فراهم کرده است و کاربران سیستم می‌توانند با استفاده از نرم افزار ویرا سیستم ، بدون کمک گرفتن از شرکت‌های معتمد یا واسطه، به آسانی صورتحساب های الکترونیکی خود را ارسال کنند. از امکانات نرم افزار حسابداری ویرا سیستم می‌توانیم به سیستم خرید و فروش، خزانه داری، انبارداری، ثبت اسناد اتوماتیک، امکان ارسال فاکتور و صورتحساب آنلاین و موارد متنوع دیگری که پاسخگوی نیازهای شما در حسابداری کسب و کارتان است، اشاره کنیم.   
با پوشش کلیه فرآیند های تدارکات و تامین کالا 
 و خدمات در شرکت های متوسط وبزرگ و ارتباط با ماژول‌ دریافت و پرداخت، انبار ،بازرسی و کنترل کیفیت ،ایجاد یکپارچگی و انسجام اطلاعات در فرآیندهای تامین کالا و خدمات، به مدیران سازمان کمک می کندضمن پاسخ‌گویی به‌ موقع به درخواست‌های خرید ، سیاست‌های مورد نظر شرکت خود را در امور خرید اعمال نمایید.جمع آوری و نگهداری اطلاعات تامین کنندگان کالا و خدمات بر اساس نوع فعالیت و قابلیت پوشش هر تامین کننده ، ثبت و نگهداری درخواست های خرید به  تفکیک واحدها های داخلی سازمان ،ثبت پیش فاکتورهای دریافتی از تامین کنندگان و استعلام قیمت ها ،جمع آوری و مقایسه قیمت کالا ها و صدور دستور خرید روی خرید های تایید شده ، امکاناتی را  فراهم می نماید تا واحد تدارکات داخلی بتواند به موقع و قبل از اتمام منابع داخلی سازمان پاسخ و خدمات در شرکت های متوسط وبزرگ و ارتباط با ماژول‌ دریافت و پرداخت، انبار ،بازرسی و کنترل کیفیت ،ایجاد یکپارچگی و انسجام اطلاعات در فرآیندهای تامین کالا و خدمات، به مدیران سازمان کمک می کندضمن پاسخ‌گویی به‌ موقع به درخواست‌های خرید ، سیاست‌های مورد نظر شرکت خود را در امور خرید اعمال نمایید.جمع آوری و نگهداری اطلاعات تامین کنندگان کالا و خدمات بر اساس نوع فعالیت و قابلیت پوشش هر تامین کننده ، ثبت و نگهداری درخواست های خرید به  تفکیک واحدها های داخلی سازمان ،ثبت پیش فاکتورهای دریافتی از تامین کنندگان و استعلام قیمت ها ،جمع آوری و مقایسه قیمت کالا ها و صدور دستور خرید روی خرید های تایید شده ، امکاناتی را  فراهم می نماید تا واحد تدارکات داخلی بتواند به موقع و قبل از اتمام منابع داخلی سازمان پاسخ و خدمات در شرکت های متوسط وبزرگ و ارتباط با ماژول‌ دریافت و پرداخت، انبار ،بازرسی و کنترل کیفیت ،ایجاد یکپارچگی و انسجام اطلاعات در فرآیندهای تامین کالا و خدمات، به مدیران سازمان کمک می کندضمن پاسخ‌گویی به‌ موقع به درخواست‌های خرید ، سیاست‌های مورد نظر شرکت خود را در امور خرید اعمال نمایید.جمع آوری و نگهداری اطلاعات تامین کنندگان کالا و خدمات بر اساس نوع فعالیت و قابلیت پوشش هر تامین کننده ، ثبت و نگهداری درخواست های خرید به  تفکیک واحدها های داخلی سازمان ،ثبت پیش فاکتورهای دریافتی از تامین کنندگان و استعلام قیمت ها ،جمع آوری و مقایسه قیمت کالا ها و صدور دستور خرید روی خرید های تایید شده ، امکاناتی را  فراهم می نماید تا واحد تدارکات داخلی بتواند به موقع و قبل از اتمام منابع داخلی سازمان پاسخ و خدمات در شرکت های متوسط وبزرگ و ارتباط با ماژول‌ دریافت و پرداخت، انبار ،بازرسی و کنترل کیفیت ،ایجاد یکپارچگی و انسجام اطلاعات در فرآیندهای تامین کالا و خدمات، به مدیران سازمان کمک می کندضمن پاسخ‌گویی به‌ موقع به درخواست‌های خرید ، سیاست‌های مورد نظر شرکت خود را در امور خرید اعمال نمایید.جمع آوری و نگهداری اطلاعات تامین کنندگان کالا و خدمات بر اساس نوع فعالیت و قابلیت پوشش هر تامین کننده ، ثبت و نگهداری درخواست های خرید به  تفکیک واحدها های داخلی سازمان ،ثبت پیش فاکتورهای دریافتی از تامین کنندگان و استعلام قیمت ها ،جمع آوری و مقایسه قیمت کالا ها و صدور دستور خرید روی خرید های تایید شده ، امکاناتی را  فراهم می نماید تا واحد تدارکات داخلی بتواند به موقع و قبل از اتمام منابع داخلی سازمان پاسخ و خدمات در شرکت های متوسط وبزرگ و ارتباط با ماژول‌ دریافت و پرداخت، انبار ،بازرسی و کنترل کیفیت ،ایجاد یکپارچگی و انسجام اطلاعات در فرآیندهای تامین کالا و خدمات، به مدیران سازمان کمک می کندضمن پاسخ‌گویی به‌ موقع به درخواست‌های خرید ، سیاست‌های مورد نظر شرکت خود را در امور خرید اعمال نمایید.جمع آوری و نگهداری اطلاعات تامین کنندگان کالا و خدمات بر اساس نوع فعالیت و قابلیت پوشش هر تامین کننده ، ثبت و نگهداری درخواست های خرید به  تفکیک واحدها های داخلی سازمان ،ثبت پیش فاکتورهای دریافتی از تامین کنندگان و استعلام قیمت ها ،جمع آوری و مقایسه قیمت کالا ها و صدور دستور خرید روی خرید های تایید شده ، امکاناتی را  فراهم می نماید تا واحد تدارکات داخلی بتواند به موقع و قبل از اتمام منابع داخلی سازمان پاسخ و خدمات در شرکت های متوسط وبزرگ و ارتباط با ماژول‌ دریافت و پرداخت، انبار ،بازرسی و کنترل کیفیت ،ایجاد یکپارچگی و انسجام اطلاعات در فرآیندهای تامین کالا و خدمات، به مدیران سازمان کمک می کندضمن پاسخ‌گویی به‌ موقع به درخواست‌های خرید ، سیاست‌های مورد نظر شرکت خود را در امور خرید اعمال نمایید.جمع آوری و نگهداری اطلاعات تامین کنندگان کالا و خدمات بر اساس نوع فعالیت و قابلیت پوشش هر تامین کننده ، ثبت و نگهداری درخواست های خرید به  تفکیک واحدها های داخلی سازمان ،ثبت پیش فاکتورهای دریافتی از تامین کنندگان و استعلام قیمت ها ،جمع آوری و مقایسه قیمت کالا ها و صدور دستور خرید روی خرید های تایید شده ، امکاناتی را  فراهم می نماید تا واحد تدارکات داخلی بتواند به موقع و قبل از اتمام منابع داخلی سازمان پاسخ