تولید قطعات خودرو
نرم افزاری چابک و قدرتمند با محیط کاربری ساده و زیبا
جهت بهره گیری حسابداران و مدیران مالی تهیه گردیده است.
 دارای 8 سطح کدینگ حسابداری و تفصیلی شناور
با انعطاف پذیری بالا در گروه بندی تفصیلی ها و ارتباط سطوح باهم ،
 هرآنچه از یک نرم افزار حسابداری انتظار دارید در اختیار شما قرار می دهد.
 امکانات متعدد در محیط سند حسابداری شامل :
تبدیل اسناد حسابداری مورد نظر  به شابلون ،
 نگهداری اسناد حذف شده در سطل زباله و قابلیت برگشت ، 
ادغام اسناد حسابداری ، حذف گروهی ، تغییر وضعیت اسناد 
 امکان تعریف انوع  تفکیک فعالیت و بهره گیری از آن در اسناد حسابداری و گزارشات ،
کنترل ماهیت حساب ها ،تجمیع اسناد و استفاده از کاوشگر حسابداری
و انواع گزارشات مالی و مدیریتی تنها بخشی از امکانات حسابداری مالی می باشد
 که برای هر حسابداری پر کاربرد و ارزشمند می باشد .

 

 

 

 

ایکون قطعات خودرو

نرم افزاری چابک و قدرتمند با محیط کاربری ساده و زیبا
جهت بهره گیری حسابداران و مدیران مالی تهیه گردیده است.
 دارای 8 سطح کدینگ حسابداری و تفصیلی شناور
با انعطاف پذیری بالا در گروه بندی تفصیلی ها و ارتباط سطوح باهم ،
 هرآنچه از یک نرم افزار حسابداری انتظار دارید در اختیار شما قرار می دهد.
 امکانات متعدد در محیط سند حسابداری شامل :
تبدیل اسناد حسابداری مورد نظر  به شابلون ،
 نگهداری اسناد حذف شده در سطل زباله و قابلیت برگشت ، 
ادغام اسناد حسابداری ، حذف گروهی ، تغییر وضعیت اسناد 
 امکان تعریف انوع  تفکیک فعالیت و بهره گیری از آن در اسناد حسابداری و گزارشات ،
کنترل ماهیت حساب ها ،تجمیع اسناد و استفاده از کاوشگر حسابداری
و انواع گزارشات مالی و مدیریتی تنها بخشی از امکانات حسابداری مالی می باشد
 که برای هر حسابداری پر کاربرد و ارزشمند می باشد .

 

 

 

ایکون قطعات خودرو