ویرا سیستم / اشنایی بیشتر با مدیریت کنترل تردد( برگه خروج )

اشنایی مدیریت برگه خروج

مدیریت تردد جهت کنترل ورود و خروج خودرو ها سبک و سنگین به شهرک های صنعتی بکار گرفته می شود و استفاده از این نرم افزار همزمان با  سیستم مدیریت آب و فاضلاب و مدیریت شارژ ویرا سیستم  و یا به تنهایی میتواند بهره گرفت. در صورت استفاده همزمان از تمامی نرم افزار های شهرک صنعتی تمامی سیستم ها از اطلاعات پایه مشترکین می تواند استفاده نمایند و ولی هر سیستم گزارشات مربوط به اطلاعات خود را ارائه خواهد داد.

اطلاعات پایه

 •  امکان تعریف سال مالی و دوره فعال همانند سایر سیستم های شهرک صنعتی  جهت تفکیک عملیات
 • امکان ثبت مشخصات خودرو ها  از جمله شماره پلاک ، نوع خودر، راننده و سایر اطلاعات مورد نیاز  به تعداد نامحدود و انتساب خودرو های ثبت شده به  مشترکین شهرک صنعتی 
 • امکان تعیین تعداد  مجاز صدور برگه های خروج کالا و خودرو برای هر یک مشترکین در هر دوره 
 • امکان تعیین طول بارکد و نوع بارکد تولید شده توسط سیستم بطور میله ای یا 3 بعدی

امور مشترکین تردد و عملیات طی دوره

 •  ثبت مانده بدهی یا طلب شارژ هر مشترک در زمان راه اندازی سیستم انتقالی از دوره مالی قبل
 • تعریف کامل اطلاعات مشترکین شامل: کد قرارداد ، نام مشترک ،آدرس، تلفن، نام مدیر عامل ، شماره همراه مدیر عامل کد اقتصادی، شناسه ملی ، کد پستی ، متراژ زمین ، شماره قطعه ، و سایر اطلاعات مورد نیاز
 • امکان فعال و غیر فعال کردن صدور برگه های خروج کالا یا خودرو  برای هر مشترک
 • امکان الصاق ضمایم بصورت فایل های صوتی و تصویری و مستندات به پرونده هر مشترک
 • امکان ثبت توضیحات ضروری و لازم برای مشترکین  تردد جهت یادآوری در پورتال مشترک
 • امکان صدور برگه های خروج کالا و یا خودرو با درج تاریخ صدور برگه ، نام مشترک ، نام راننده ، نوع خودرو و شماره پلاک به همراه محل مهر و امضا مجاز به تعداد مشخص شده و درج بارکد میله ای یا سه بعدی جهت شناسایی 
 • امکان بهره گیری از دستگاه های بارکد خوان جهت شناسایی بارکد برگه خروج در نگهبانی یا حراست و انتقال اطلاعات برگه خروج به سیستم کنترل تردد  ویرا سیستم جهت استخراج گزارشات آماری 
 • امکان صدور برگه های  خروج تکی و یا یک بار مصرف جهت  تردد های ضروری و پیش بینی نشده برای مشترکین
 • امکان نمایش آلارم ، پیغام ها و اطلاعیه های ضروری در سیستم و نمایش آن در نسخه نصب شده در واحد حراست
ارتباط مدیریت تردد با سایر سیستم های ویرا
 •  امکان استفاده کاربر از پورتال مشترک با امکان انتخاب خودرو و شماره قرارداد و مشاهده وضعیت برگه های صادر شده 
 • امکان صدور رسید خزانه داری همزمان با  ثبت واریز نقدی یا دریافت چک در محیط پورتال مشترک
 • امکان صدور سند حسابداری کلیه رسید های خزانه صادره شده از محیط پورتال مشترک به تفکیک تاریخ و سریال
 • صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات بر اساس دسته  برگه های خروج  صادره شده برای هر یک از مشترکین

 گزارشات سیستم مدیریت کنترل تردد

 •  گزارش جامع از تعداد برگه های خروج صادر شده هر دوره به تفکیک هر مشترک 
 • گزارش جامع از برگه های خروج صادر شده  استفاده شده و استفاده نشده  به تفکیک هر مشترک 
 • گزارش جامع از شماره سریال و برگه های خروج صادر شده  استفاده شده و استفاده نشده  به تفکیک هر مشترک 
 • گزارش از برگه های خروج تکی و یا یک بار مصرف جهت تردد های ضروری و پیش بینی نشده برای مشترکین
 • گزارش چاپ برگه های خروج با انتخاب  شماره سریال شروع وسریال  پایانی برگه ها  برای مشترک مورد نظر