ویرا سیستم / اشنایی بیشتر با کنترل تولید

با توجه به تنوع صنایع و نیاز شرکت ها به کنترل محصول به ویژه در مجموعه های تولیدی و صنعتی ، کنترل شاخص هایی همچون شماره ردیابی (Bach) در فرآیند تولید یا استفاده از فرمول ساخت (BOM) و  شماره ارسال  محصول طبق استانداردهای سفارش دهنده می تواند به عنوان ابزار های کنترلی تعیین کننده در حین یا بعد از تولید محصول مورد استفاده قرار گیرد ، بنابراین زیر سیستم کنترل تولید ویرا سیستم می تواند با انعطاف پذیری بالا و پیاده سازی ویژه در هر صنعتی ، امکان ردیابی کالاها و استخراج گزارشات مربوطه را برای مدیران و تصمیم گیران فراهم آورد.

 فرمول ساخت (BOM)

 فرمول ساخت یا فرم ثبت استاندارد مصرف مواد برای شرکت هایی که فعالیت تولیدی یا مونتاژ دارند بسیار کلیدی و پرکاربرد می باشد ، زیرا ثبت مواد مصرفی به تفکیک انبار تامین کننده ، میزان و درصد ضایعات هر یک از مواد مصرفی در فرمول ساخت یک محصول مشخص تا هفت رقم اعشار و تعیین مرکز هزینه و خالص مصرف می تواند تا حدود زیادی کنترل مواد مصرفی برای تولید را در دسترس مدیریت کارخانه قرار دهد ، از طرفی می تواند تعیین بهای تمام شده مواد مصرف شده واقعی را برای هر محصول در اختیار حسابدار صنعتی قرار دهد.

کاهش یا حذف ورود اطلاعات دستی از دیگر امکانات استفاده از فرمول ساخت می باشد ، بطوری که انبار دار در زمان ثبت رسید انبار و انتخاب نوع رسید دریافت از تولید می تواند با استفاده از امکان مبنا فهرستی از فرمول ساخت های تعریف شده در سیستم مشاهده و بعد از مشخص کردن محصول و تعداد  و مرکز هزینه فرآیند ثبت رسید محصول و ثبت حواله ارسال به تولید بر مبنای فرمول ساخت را بطور اتوماتیک و دقیق در سیستم ثبت نماید.

از دیگر کاربرد های فرمول ساخت می تواند به عنوان مبنا در فرم درخواست کالا در واحد برنامه ریزی و تولید مورد استفاده قرار گیرد. زمانی که مواد مصرفی برای تولید یک واحد محصول در فرمول ساخت ثبت شود ، مدیر تولید یا کارخانه نیازی به تهیه لیست ریز مواد مصرفی جهت ارائه به انبار ندارد زیرا به سادگی و با سرعت درخواست خود را بر مبنای فرمول ساخت فراخوانی و در سیستم ثبت می کند ، بنابراین سیستم با استفاده از فرمول ساخت و ضریب آحاد، مواد مصرفی برای تولید  مثلا هزار عدد محصول مشخص را محاسبه و در سیستم ثبت خواهد نمود .  

عوامل ردیابی کالا

 برای ردیابی کالا در مراکز تولیدی و بازرگانی می توان از امکانات متعدد ردیابی کالا در نرم افزار ویرا سیستم بهره برداری نمود. در صنایع غذایی ، دارویی، بهداشتی و آرایشی و برخی صنایع دیگر شماره بچ (Bach) و تاریخ تولید و انقضاء مربوط به هر بچ بسیار تعیین کننده می باشد، بطوری که پس از ثبت شماره بچ و تاریخ تولیدآن همزمان با رسید انبار ، در هنگام خروج محصول می توان با استفاده از امکاناتی که سیستم مدیریت انبار ویرا در اختیار کاربر قرار می دهد ، کالاهایی که تاریخ انقضاء نزدیکتری دارند انتخاب و از انبار خارج شوند و جهت ردیابی محصول تحویل شده به بازار و خدمات پس از فروش ، بر اساس شماره بچ تمام اطلاعات مربوط به کالای تولید شده شامل تاریخ تولید ، شیفت تولید ، نام سرپرست تولید ، فرمول ساخت ، مواد مصرفی و به کار رفته و دیگر اطلاعات مفید را از سیستم ویرا  استخراج نمود .

در ضمن با توجه به تجربه همکاری شرکت ویرا سیستم  با تعدادی از شرکت های تولید کننده قطعات گروه خودرو سازی سایپا و ایران خودرو امکانی به نام شماره ارسال کالا به سیستم اضافه گردید ، که شرکت های تولید کننده قطعات خودرو می توانند شماره ارسال دریافتی از سامانه مربوط به سازه گستر و یا ساپکو را در حواله های تحویل فروش ثبت و بر اساس آن جهت کنترل قرارداد های فروش، پیگیری های بعدی و تعداد تحویل شده از هر قرارداد را با استفاده از امکانات فوق ردیابی نمایند و گزارشات متنوعی از سیستم با نام کنترل قرارداد های فروش اخذ نمایند.