ویرا سیستم / محصولات ما / راه کارهای اختصاصی / صنایع و تجهیزات پزشکی

برخی از خریداران نرم افزار ویراسیستم در این صنعت

شرکت وسا طب آزما
شرکت آرفام پویش
شرکت صنایع اتاق تمیز بهار
شرکت آزما البرز پرتو
v clinic
طب درمان سنجش
شرکت شفا شمس
Loading