ویرا سیستم / محصولات ما / راه کارهای اختصاصی / نشریات و دانشگاهی و پژوهشی

برخی از خریداران نرم افزار ویراسیستم در این صنعت

پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
دانشگاه علمی کاربردی تالش
بنیاد شریف | دانشگاه صنعتی شریف
دنیای کشت و صنعت
دنیای کشاورزی
دامپزشکی نوین
پلیمر و صنعت
Loading