کسب و کارهای خاص

شناخت نیاز های خاص مشتریان ، تحلیل ، تولید و پیاده سازی آن امروزه به یک تخصص تبدیل شده ، و شرکت های نرم افزاری افزون بر  تولید و ارائه محصولات عمومی (standard Package) باید توانایی تحلیل نیازهای خاص مشتری و تبدیل آن به راه کارهای نرم افزاری را داشته باشند، طی چند سال گذشته  شرکت ویرا سیستم با تمرکز بر  تولید راه کار های خاص نرم افزاری و تلاش مجدانه در پیاده سازی درخواست های مطرح شده از سوی مشتریان ، موفق به تولید راه کار ویژه شهرک های صنعتی ، زیر سیستم های خاص جهت شرکت های تولید قطعات خودرو ، تولید ماشین آلات بلوک و بتن ، صندوق های قرض الحسنه و تعاونی اعتبار و سایر نرم افزاری های خاص گردیده است.

 

سبد محصولی راهکار کسب و کار خاص