ویرا سیستم / اشنایی بیشتر با بازرسی و کیفیت کالا
در سازمان های تولیدی باید بتوان روند تولید یک محصول را از ابتدا تا انتها جستجو کرد و سوابق آن را مشاهده نمود. به عنوان مثال باید برای یک محصول بتوان کامل توضیح داد که این محصول از چه مواد اولیه ای تشکیل شده است، این مواد اولیه در چه تاریخی وارد شرکت شده است؟ از چه تامین کننده ای؟ چه کسی آن را بازرسی کرده؟ تاریخ تولید این محصول چه زمانی بوده است؟ چه تیمی محصول را بسته بندی کرده و بازرسی نهایی بر عهده چه کسی بوده است؟ 
سیستم بازرسی و کنترل کیفیت ویرا سیستم ابزار کارآمدی در اختیار مدیران شرکت های تولیدی قرار میدهد تا بتوانند به تمام اهداف پیش گفته رسیده و سیاست های کنترل کیفی سازمان را روی مواد اولیه و محصولات اعمال نمایند.
تعاریف پایه ، امکانات و ویژگی ها 
 • امکان تعریف نا محدود انبار یا محل های مورد نیاز به عنوان انبار قرنطینه یا آزمایشگاه جهت نگهداری و بازرسی مواد اولیه  و کنترل تعداد موجودی ها مجزا از انبار های شرکت 
 • امکان سریال گذاری دلخواه فرم ها و اسناد مورد نیاز در واحد بازرسی و کنترل کیفیت 
 • امکان تعریف شماره ردیابی و کد فنی  وتاریخ انقضاء برای هر کالا در واحد بازرسی و کنترل کیفیت جهت ردیابی و کنترل شاخص های مورد نظر کیفیت کالا ها
 • امکان انتساب انواع رسید و حواله های مورد نیاز به انبار قرنطینه و سایرواحد های مورد نیاز مانند آزمایشگاه و ....
 • امکان ثبت شماره اسناد بازنگری در فرم ها ، جهت استاندارسازی و اخذ ISO از موسسات ذیصلاح کیفیت
 • امکان پیاده سازی فرآیند بازرسی و کنترل کیفیت  در سیستم ویرا متناسب با نیاز های تعریف شده

عملیات جاری سیستم بازرسی و کنترل کیفیت

 • امکان صدور رسید موقت خرید داخلی و خارجی در محل های تعریف شده در نرم افزار و اعمال دسترسی های لازم
 • امکان بازرسی و کنترل روی کالاهای رسید موقت شده شامل : تایید ، مردود ، در حال بازرسی با تاریخ و ساعت
 • کالایی که در رسید موقت ثبت شده و  به هرعلت بازرسی نشده به عنوان کالا های در حال بازرسی نگهداری می شود
 • امکان ثبت کلیه اطلاعات مربوط به حمل بار رسید های موقت توسط کاربر به تفکیک  هر رسید موقت
 • امکان کنترل و ثبت لحظه ای و مرحله ای  تعداد بازرسی شده و نتیجه آن  شامل:  تاییدشده یا مردود شده و کسر  الباقی بازرسی نشده بطور هوشمند و نمایش در ستون در حال بازرسی برای هریک از اقلام رسید موقت شده 
 • مشاهده فهرست رسید های برگشتی به تفکیک تامین کننده و علت برگشت رسید ها توسط واحد کنترل کیفی
 • امکان مشاهده سوابق بازرسی کالا ها به تفکیک شماره رسید موقت ، تاریخ بازرسی، نام کنترل کننده و توضیحات
 • امکان مشاهده آخرین وضعیت بازرسی ها شامل مقدار رسید شده ، تایید شده ، مردود شده و مانده بازرسی نشده

گزارشات بازرسی و کنترل کیفیت 

 • امکان اخذ گزارشات متنوع از سیستم متناسب با فرم ها و اطلاعات وارد شده ازجمله :
 • گزارش از رسید های موقت انبار به تفکیک مواد اولیه، نیمه ساخته ، محصول و سایر کالا های رسید موقت شده
 • گزارش از رسید های موقت انبار به تفکیک تامین کننده نوع کالا، شماره و تاریخ رسید موقت ، انبارو شماره ردیابی
 • گزارش از رسید های موقت بررسی شده توسط واحد کنترل کیفی با نام پاسخ کنترل کیفی به تفکیک تعداد  کالا  های تایید شده ، مردود شده و درحال بازرسی ونمایش تامین کننده و مشخصات کالا و نام شخص بازرسی کننده  
 •  گزارش از رسید های موقت برگشتی به دلیل عدم تایید واحد کنترل کیفیت  با نمایش تمامی اطلاعات مربوط به کالا و انبار ، تامین کننده و توضیحات و دلایل برگشتی همراه با نام کارشناس یا بازرس کنترل کیفی  
 • امکان چاپ و خروجی های متنوع با فرمت دلخواه 
 • و تهیه گزارشات متنوع دیگر و مورد نیاز سازمان ها با  امکان خصوصی سازی و نمایش تمامی جزییات مورد نظر