ویرا سیستم / آشنایی بیشتر با داشبوردهای مدیریتی

مهم‌ترین ویژگی‌های داشبورد مدیرتی عبارتند از:

·   منطبق با رویکرد‌های علمی در چهارچوب امکانات موجود شکل می‌گیرد.

·  اطلاعات ارزیابی و نظارت بصورت خودکار، به‌سرعت، با دقت و به موقع جمع‌آوری و ارایه می‌شود.

·  مدیریت هوشمندانه تر و بینش 360 درجه ای از تمام ابعاد عملکرد کسب و کارتان دست می یابید.

·   نمایش وضعیت کل سازمان در یک نگاه میسر ساخته و در تصمیم گیری به مدیران یاری می‌رساند.

·   روشهای ارزیابی عملکرد و ارزیابی‌ها از منابع مشخص شده را بلافاصله امکان پذیر می‌کند.

·  از اعمال نظرهای غیر کارشناسی اجتناب شده و صحت و قابلیت اتکاء به نتایج افزایش می‌یابد.

نمودارها و شاخص‌های ساخته شده در سامانه داشبورد، در صفحات مختلفی دسته بندی می‌شوند. دسترسی به این صفحات از طریق منوی آبشاری سمت راست صفحه امکان‌پذیر است. امکانات تعبیه شده در صفحات داشبوردی عبارتند از:

داشبورد مدیریتی

·   ساخت گروه‌ جدید برای صفحات داشبوردی

·  حذف و ویرایش صفحات

·  حذف و ویرایش گروه‌ها

·  تغییر الگوی نمایش صفحه (مثل سه ستونه بودن یا دو ستونه بودن یا ...)

·    اضافه کردن نمودار به صفحه

·   تغییر ترتیب و مکان نمایش نمودارهای هر صفحه با کشیدن و رها کردن

·   امکان ویرایش نمودار موجود در صفحه

·  امکان حذف نمودار موجود در صفحه

ساخت نمودارها و گیج‌ها

سامانه داشبورد صدف، قابلیت ساخت انواع نمودارها از منابع داده‌ای مختلف را دارا می‌باشد. امکانات موجود در این بخش عبارتند از:

· ساخت انواع مختلف نمودار استاندارد

·  نقطه‌ای

·  خطی

·  میله‌ای

·  سطحی

·  خطی پشته‌ای

·  میله‌ای پشته‌ای

·  خطی پشته‌ای - درصدی

·  میله‌ای پشته‌ای - درصدی

·  ترکیب انواع مختلف سطحی میله‌ای و خطی

·  دایره‌ای

·  حلقه‌ای

·  عقربه‌ای

·  جدولی

·  امکان ساخت نمودار از روی منابع داده‌ای مختلف مثل پرس‌وجوهای پایگاه داده، فایل‌های ساختار یافته و کیوب‌های سرویس OLAP

·  امکانات ویژه برای کیوب‌های سرویس OLAP

·  ساخت نمودار با قابلیت حرکت در عمق روی ابعاد مختلف (Drill Up & Down)

·  قرار داده یک یا چند بُعد یا قسمتی از اعضای آن به عنوان شرط (Slice & Dice)

·  تغییر ترتیب و جایگاه ابعاد در نمودار چند بعدی‌ (Pivoting)

·  امکان ساخت نمودارها با چند مقدار در محور Y

·  امکانات سفارشی کردن نمودارها مثل

·  تغییر رنگ

· تغییر اندازه

·  تغییر فرمت اعداد در محور Y

· تغییر فونت

·  تغییر شکل ظاهری نمودار مثل انواع مختلف نمودار عقربه‌ای (عمودی، افقی، دایره و نیم دایره)

·  وسایر امکانات


[1] Drag Drop