ویرا سیستم / درباره ما / آشنایی با مشتریان و کاربران / دیدگاه برخی از خریداران ویرا سیستم