ویرا سیستم / اشنایی بیشتر با کسب و کارهای بزرگ

شرکت های بزرگ با فرآیندهای  متعدد و پیچیده در کسب و کارشان  به دنبال استقرار سیستمی هستند که توان برنامه ریزی و اجرای صحیح  عملیات درون سازمانی را داشته و ضمن کاهش هزینه های اجرایی ،  قدرت پاسخگویی به طرف های تجاری را افزایش دهد ، راه کار یکپارچه  ویرا سیستم جهت پیاده سازی  نیازهای متنوع تولیدی ، بازرگانی ، پیمانکاری و سایر فعالیت ها می باشد . با توجه به تنوع محصولات ویرا سیستم در صورت درخواست مشتری قبل از پیشنهاد  قیمت ، تیم مجرب استقرار و راه اندازی ویرا سیستم بعد از تشکیل جلسه مشترک دمو و ارائه قابلیت های عمومی محصولات ، روی ویژگی های خاص صنعت مورد استفاده مشتری متمرکز شده و پس از استخراج نکات کلیدی و نیاز های مورد تاکید مشتری ، فرآیند های مورد نیاز مشتری و نحوه متناسب سازی این نیاز ها را در نرم افزار بررسی و بطور مکتوب بهترین پیشنهاد را بر اساس تجربه چندین ساله به مشتری ارئه می نماید.