ویرا سیستم / اشنایی بیشتر با کسب و کارهای متوسط

اشنایی بیشتر با کسب و کارهای متوسط

مجموعه های چابک و متوسط با  فرآیندهای ساده علاقه مند هستند امور مربوط به خرید، تولید، امور مالی ، کنترل موجودی و فروش را در حداقل زمان با صرف هزینه کمتر عملیاتی نمایند، بهره گیری از ابزار حرفه ای با محیط ساده ،کاربر پسند و اخذ گزارشات متنوع از ویژگی های بارز این نوع محصول در ویرا سیستم می باشد. ما تلاش کرده ایم تا سادگی ، سرعت و قابل فهم بودن نرم افزار را سرلوحه کارمان قرار دهیم تا تمامی استفاده کنندگان از نرم افزار ویرا سیستم ضمن لذت کار با نرم افزار به گزارشات مورد نیاز در کمترین زمان دسترسی داشته باشند . تعریف سطوح کدینگ حسابداری در 3 سطح و تعریف تفصیلی های شناور در 2 سطح و ارتباط آنها با هم 5 سطح را دراختیار خریداران قرار می دهد تا بتوانند هرآنچه در نظر دارند را در کدینگ پیاده سازی نمایند . مجموعه نرم افزار یکپارچه ویرا سیستم ویژه کسب و کارهای متوسط میتواند به سادگی حسابداری پیمانکاری ، خدماتی ، بازرگانی و تولیدی را پوشش دهد.